Jesteś tutaj

Strona główna
  • Bezpłatny dostęp do zbiorów Czytelni mają wszyscy chętni do korzystania z niego.
  • W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia i spożywania posiłków.
  • Książki z księgozbioru Czytelni podaje czytelnikowi dyżurny bibliotekarz.
  • Ze zbiorów czasopism i gazet czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
  • Umożliwia się czytelnikom wypożyczanie książek z księgozbioru podręcznego do domu po uprzednim wypełnieniu rewersu. Za niedotrzymanie terminu będzie pobierana kara w wysokości 10,- zł za każdą dobę.
  • Umożliwia się czytelnikom wypożyczanie czasopism do domu – wypożyczenia dokonywane są tuż przed zamknięciem Czytelni i oddawane następnego dnia przed jej otwarciem. Wypożyczający potwierdza wypożyczenie czasopism własnoręcznym podpisem na karcie czytelnika.
  • Pracownicy Czytelni udzielają informacji dotyczących posiadanych przez Bibliotekę zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
  • Umożliwia się czytelnikom odpłatne kserowanie potrzebnych materiałów w ilości zgodnej z Prawem Autorskim (odpłatność za usługi kserograficzne ustalana jest przez dyrektora BPMiG osobnym zarządzeniem).