Jesteś tutaj

Strona główna » 2011

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym pod patronatem Biblioteki Publicznej w Szamotułach.

1. Organizator konkursu:

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły

2. Cele konkursu:

 • możliwość zaprezentowania przez uczestników swoich zdolności plastycznych.
 • pobudzenie wyobraźni i twórczego myślenia.
 • zwiększenie zainteresowania historią regionu

3. Uczestnicy:

 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

4. Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę; jeżeli prace przekazane są przez placówki szkolne - to każda szkoła typuje pięć prac wyłonionych w drodze wewnętrznych eliminacji;
 • prace należy wykonać w technice płaskiej;       
 • proponowane techniki:

malarskie z wykorzystaniem farb kryjących, plakatowych, akwarel;

rysunkowe – prace wykonane kredkami ołówkowymi, świecowymi  lub węglem;

inne: wydzieranki lub wyklejanki, witraże papierowe, collage, ale bez stosowania środków spożywczych;

 • prace powinny być opisane z tyłu według wzoru:

uczestnicy indywidualni: imię i nazwisko, klasa lub wiek autora, adres, nr telefonu;

placówki szkolne: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, klasa lub wiek autora, nazwisko opiekuna;

 • przekazane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom;
 • przyjmujemy prace wykonane tylko w formacie A4 (w mniejszych bądź większych formatach nie będą oceniane);
 • nie przyjmujemy prac zbiorowych

5. Termin składania prac:

29.04.2011r.

6. Ogłoszenie wyników:

10.05.2011r.

7. Szczegółowe informacje:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły
Rynek 10  (I piętro); tel. 2921361 w. 25