Jesteś tutaj

Strona główna

Organizator konkursu:

Jakkolwiek – to grupa miłośników sztuki, artystów niedzielnych i osób chcących propagować różnego rodzaju działania artystyczne w naszym mieście, powiecie, województwie, kraju, świecie... :)

Celem konkursu jest:

 • poznanie historii postaci  jaką jest Halszka z Ostroga
 • rozbudzanie potrzeby pielęgnowania lokalnej i narodowej kultury
 • bezpośredni udział w przedsięwzięciach propagujących historię i dziedzictwo kulturowe  naszego regionu i kraju

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i pozostałych dorosłych  (z wyłączeniem Grupy Jakkolwiek)
 • Od 1 – 3 utworów bezpośrednio związanych z tematyką konkursu:
  Widok z Baszty, czyli  co widziała Halszka ze swojego okna w wieży.
 • Forma pracy dowolna (wiersz, opowiadanie, esej) objętość pracy nie większa niż 4 strony A4 – czcionka min. 12
 • Wiersze w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem, ( nie może  to być znak graficzny).  Do zestawu należy dołączyć osobną kopertę również podpisaną godłem.

  W niej umieszczą Państwo rozwiązanie tego godła czyli informację o autorze : imię , nazwisko, nr telefonu, ew. e-mail.

  Tak przygotowane zestawy należy wysłać na adres:
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły
  Rynek 10, 64-500 Szamotuły


  z dopiskiem „konkurs literacki”
 • Prace będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą specjaliści z dziedziny literatury. Ocenie będą podlegać:
  - zgodność pracy z tematem
  - walory estetyczne
  - inwencja twórcza autora
  - czytelność i przejrzystość pracy
  -zgodność wymogów formalnych z regulaminem
 • Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom. 
 • Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, z włączeniem publikacji internetowych.
 • Termin składania prac upływa 20 maja  2011 r.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas DNI SZAMOTUŁ,
  5 czerwca  2011r., godzina 11:00, Cafe Marzenie ul. Wroniecka, Szamotuły.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają również noclegów
 • O wynikach konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci.
 • Nagrodzone zostaną 3 prace. Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

W przypadku nieodebrania nagród przechodzą one na rzecz kolejnych edycji.