Jesteś tutaj

Strona główna

Organizator konkursu:

Jakkolwiek – to grupa miłośników sztuki, artystów niedzielnych i osób chcących propagować różnego rodzaju działania artystyczne w naszym mieście, powiecie, województwie, kraju, świecie... :)

Celem konkursu jest:

 • poznanie historii postaci  jaką jest Halszka z Ostroga
 • rozbudzanie potrzeby pielęgnowania lokalnej i narodowej kultury
 • bezpośredni udział w przedsięwzięciach propagujących historię i dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i pozostałych dorosłych  (z wyłączeniem Grupy Jakkolwiek)
 • Technika prac plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika
 • Format prac plastycznych:  dowolny
 • Do prac należy dołączyć swoje dane:
  - imię i nazwisko,
  - adres,
  - nr tel.,              
  - ew. adres  e-mail
 • Prace należy dostarczyć do 20 maja 2011r.
  do Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Rynek  10, 64-500 Szamotuły
   
  tel. 61 29 21 361
  bibl.publ.szamotuly@wp.pl
 • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w okresie Dni Szamotuł (3-5 czerwca) w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
 • Komisja oceniająca twórczość konkursową składać się będzie z artystów plastyków
 • Zadaniem komisji będzie wyłonienie 3  najciekawszych prac. Oceniane będą: zgodność z tematem, oryginalność i estetyka
 • W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
 • O wynikach konkursu zostaną powiadomieni tylko autorzy wyróżnionych prac. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas obchodów Dni Szamotuł 2011
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród
 • Prace dostarczone na konkurs będą zwracane autorom