Jesteś tutaj

Strona główna

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie stroju Halszki  zwanej Czarną Księżniczką z dowolnie wybranego surowca.
 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych szyciem, dzierganiem, klejeniem i projektowaniem odzieży zarówno profesjonalnie jak i hobbystycznie.
 • Projekt w postaci gotowej do prezentacji na modelce lub manekinie należy złożyć 
  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły
  lub nadesłać pocztą do dnia 20 maja 2011
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  Rynek 10, 64-500 Szamotuły
 • Do zestawu należy dołączyć osobną kopertę podpisaną godłem  (dowolnym wyrazem niebędącym imieniem),  
  zawierającą dane autora: imię i nazwisko, numer telefonu i adres oraz e-mail.
  Kopertę należy zaopatrzyć w dopisek:  Konkurs na Projekt stroju Halszki.
  Koperta winna być zaklejona.
 • Oceny prac ze względu na walory estetyczne, inwencję twórczą autora oraz zgodność
  z wymogami formalnymi dokona Komisja Konkursu.
 • Nagrodzone zostaną 3 prace. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
 • O wynikach konkursu zostaną powiadomieni tylko autorzy wyróżnionych prac.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas obchodów Dni Szamotuł 2011. Wtedy też, podczas korowodu, będzie możliwość zaprezentowania w/w strojów.
 • Stroje zostaną wystawione w hallu  Kina „Halszka” w Szamotułach.
 • Prace konkursowe będzie można odebrać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  Szamotuły po 1.07.2011
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród