Jesteś tutaj

Strona główna

Organizator konkursu:

Jakkolwiek – to grupa miłośników sztuki, artystów niedzielnych i osób chcących propagować różnego rodzaju działania artystyczne w naszym mieście, powiecie, województwie, kraju, świecie... :)

Celem konkursu jest:

 • poznanie historii postaci  jaką jest Halszka z Ostroga
 • rozbudzanie potrzeby pielęgnowania lokalnej i narodowej kultury
 • bezpośredni udział w przedsięwzięciach propagujących historię i dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest projekt klejnotu Halszki  zwanej Czarną Księżniczką w dowolnej, wybranej przez autora formie, np.: pierścień, naszyjnik, kolczyki, brosza itp., oraz z dowolnie wybranego tworzywa z wyłączeniem metali i kamieni szlachetnych.
 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych  zajmujących się projektowaniem i wykonaniem biżuterii profesjonalnie jak i tych, którzy tworzą tylko hobbystycznie.
 • Projekt w postaci gotowej do prezentacji należy złożyć  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy   Szamotuły lub nadesłać pocztą do dnia 20 maja 2011
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 • Rynek 10, 64-500 Szamotuły
 • Do zestawu należy dołączyć osobną kopertę podpisaną godłem (dowolnym wyrazem niebędącym imieniem),  zawierającą dane autora: imię i nazwisko,  adres, nr telefonu, ew.  adres e-mail. Kopertę należy zaopatrzyć w dopisek: Konkurs na Projekt klejnotu Halszki. Koperta winna być zaklejona.
 • Oceny prac  ze względu na walory estetyczne, inwencję twórczą autora oraz zgodność z wymogami formalnymi dokona Komisja Konkursu.
 • Nagrodzone zostaną 3 prace. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
 • O wynikach konkursu zostaną powiadomieni tylko autorzy wyróżnionych prac.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas obchodów Dni Szamotuł 2011.
 • Wtedy też dokona się prezentacja w/w biżuterii.
 • Biżuteria wystawiona zostanie w hallu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły.
 • Prace konkursowe będzie można odebrać po 5.06.2011 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy   Szamotuły.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród