Jesteś tutaj

Strona główna

Organizator konkursu:

Jakkolwiek – to grupa miłośników sztuki, artystów niedzielnych i osób chcących propagować różnego rodzaju działania artystyczne w naszym mieście, powiecie, województwie, kraju, świecie... :)

Celem konkursu jest:

 • poznanie historii postaci  jaką jest Halszka z Ostroga
 • rozbudzanie potrzeby pielęgnowania lokalnej i narodowej kultury
 • bezpośredni udział w przedsięwzięciach propagujących historię i dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs  przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i pozostałych dorosłych (z wyłączeniem grupy Jakkolwiek)
 • Od 1 – 3 wierszy bezpośrednio związany z tematyką konkursu: Portret Halszki
 • Wiersze w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem, (nie może to być znak graficzny). 
  Do zestawu należy dołączyć osobną kopertę również podpisaną godłem.
 • W niej umieszczą Państwo rozwiązanie tego godła czyli informację o autorze:
  - imię,
  - nazwisko,
  - nr telefonu,
  - ew. e-mail.
  Tak przygotowane zestawy należy wysłać na adres:
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły
  Rynek 10, 64- 500 Szamotuły
  Z dopiskiem „konkurs poetycki”
 • Prace będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą specjaliści z dziedziny literatury. Ocenie będą podlegać:
  -  zgodność pracy z tematem
  -  walory estetyczne
  -  inwencja twórcza autora
  -  czytelność i przejrzystość pracy
  -  zgodność wymogów formalnych z regulaminem
 • Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
 • Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, z włączeniem publikacji internetowych.
 • Termin składania prac upływa 20 maja  2011 r.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas DNI SZAMOTUŁ,
  5 czerwca  2011r., godzina 11:00, Cafe Marzenie ul. Wroniecka, Szamotuły.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają również noclegów.
 •  O wynikach konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci.
 •  Nagrodzone zostaną 3 prace. Przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 • W przypadku nieodebrania nagród przechodzą one na rzecz kolejnych edycji.